Promašili smo liniju i sada plivamo po divljim vodama. Uskoro smo u čamcu...